Het bedrijfshuwelijk: samen ondernemen

november 1st, 2017 Posted by Viraad 0 thoughts on “Het bedrijfshuwelijk: samen ondernemen”

Veel ondernemers in het mkb voeren het ondernemerschap in teamverband. In dat geval is het eigendom van het bedrijf in handen van meerdere personen. Dat betekent samenwerken in een bedrijfshuwelijk. Vaak is/was dat een bewuste keuze, maar het gebeurt ook dat dit ontstaan is door bijvoorbeeld vererving of echtscheiding.

Om de toekomstige bedrijfsstrategie uit te zetten is alleen al lastig. Binnen het bedrijfshuwelijk dienen de grootaandeelhouders binnen dezelfde onderneming overeenstemming te houden. Dat vraagt veel afstemming en gaandeweg ontstaan vaak (onderhuidse) conflicten hierbij. Dit komt het floreren van het bedrijf vaak niet ten goede. Slimme aandeelhouders in een dergelijke situatie hebben onderling contractueel vastgelegd dat als de spanningen te hoog oplopen, een mediator de boel weer vlot trekt. Dat is een gevoelig politiek spel; vaak in situaties dat besluitvaardigheid geboden is.

Nog verstandigere aandeelhouders met medezeggenschap in het aandelenkapitaal laten het zo ver niet komen. In een aantal gevallen heb ik gezien dat een Raad van Advies is ingesteld die gedurende belangrijke discussies de samenwerking regelmatig aan de orde stelt. Zo’n Raad weet ook emotionele en inhoudelijke argumenten te scheiden en de betrokken aandeelhouders bij de les te houden.

Ontstaat óf is er reeds een meervoudig eigendom in de onderneming ontstaan, stel dan een Raad van Advies in. Bij VIRAAD zijn we ervaren in de selectie van leden van Raden van Advies en begeleiden we de Raad en de ondernemer(s) in het functioneren. Geen enkel bedrijf is gediend bij aandeelhouders die als kemphanen tegenover elkaar staan.

Ook kan de Raad snel deskundigheid bieden in kwesties waarin de ondernemer(s) het zelf aan kennis ontbreken.

Tags: , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *