Business plan onderhoud

november 15th, 2017 Posted by Viraad 0 thoughts on “ Business plan onderhoud”

Het maken van een business plan is vaak een noodzakelijk kwaad. Vaak ingegeven door de behoefte aan aanvullende financiering laat de ondernemer zich ertoe verleiden om zijn ideeën eens ‘op papier’ te zetten. Voor menigeen al een hele opgave, waarbij regelmatig een deskundige betrokken wordt die vaker zo’n plan heeft opgesteld.

Ondergetekende is regelmatig betrokken geweest bij het opstellen en presenteren van business plannen. Daar gingen dan strategische (brainstorm) sessies en aanverwante discussies aan vooraf. Ook de standaard elementen als SWOT-analyse, confrontatie matrix, actieplannen, toekomstige organigram, investeringen, omzet-, kosten- en marktaandeelramingen kwamen dan steeds aan de orde. Vervolgens postzegel erop en toesturen naar de kandidaat financier. Met enig geluk kwam het daarna nog af en toe eens uit de la.

De kracht van het business plan echter, zit in de herhaling. Minimaal jaarlijks een complete herbeoordeling als ook meerdere keren per jaar een check op waar we staan met onze acties. In veel mkb bedrijven werkt dit het best als er een Raad van Advies geïnstalleerd is die regelmatig met de ondernemer(s) boomt over de strategische toekomst van het bedrijf. Het behoedt ondernemer én bedrijf met een veel grotere kans voor foute keuzes en weggegooid geld, hetgeen in een volledig operationeel gedreven organisatie aan de orde van de dag is.

Mijn mening is dat elk bedrijf van enige omvang minimaal zou moeten beschikken over een Raad van Advies welke regelmatig met de ondernemer het bedrijfsplan toetst en bijstelt. Niet door op de stoel van de ondernemer te gaan zitten, maar wel door actief in discussie te gaan over het waarom van de recente resultaten en de keuzes voor de toekomst. Elke zichzelf respecterende ondernemer gunt zichzelf een Raad van Advies.

Voor de samenstelling en begeleiding van jouw Raad van Advies, neem je contact op met VIRAAD.

Tags: , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *