De volgende generatie aandeelhouders en bestuurders

november 23rd, 2017 Posted by Viraad 0 thoughts on “De volgende generatie aandeelhouders en bestuurders”

In veel (jonge) bedrijven is de oorspronkelijke startende ondernemer nog altijd actief. Veel daarvan zijn van de babyboomgeneratie en staan binnenkort voor de keuze op welke wijze het bedrijf zonder hen verder zal gaan. In een aantal gevallen is deze keuze niet gemaakt en dienen erfgenamen dit op te lossen. Is dat werkelijk gewenst?

In de bedrijfsopvolging ontstaat regelmatig de situatie dat het bedrijf eigendom wordt van meerdere personen.  Vaak ook met meerderen actief in het bedrijf. Deze complexe eigendomsverhoudingen en/of verschillende visies op de toekomst van het bedrijf, leiden tot conflicten welke het bedrijf in ernstige problemen kunnen brengen. In korte tijd zie je zo’n bedrijf overgaan van een constructieve naar een destructieve fase. Andere stakehouders hebben dan ongewild het nakijken.

Om dit soort problemen te vermijden, ontwerpen ondernemers op advies van met name hun  accountants, constructies met bijvoorbeeld holdings en STAK’s. Dit lost inderdaad vaak de problemen aan de oppervlakte wel op, maar de onderhuidse blijven aanwezig. Onderkend moet worden dat die laatste ontstaan vanuit menselijke verhoudingen welke niet opgelost kunnen worden door een nieuwe structuur, maar door een proces van discussies met op dat moment relevante argumenten en het voortdurend schaven aan de onderlinge relaties.

De ervaring leert dat vreemde ogen hierin dwingen. Om die reden adviseer ik ondernemers in het mkb dan een Raad van Advies welke leiding kan geven aan dit proces en oog heeft voor de onderlinge verhoudingen tussen de (nieuwe) ondernemers. Juist ook als de oorspronkelijke ondernemer afscheid heeft moeten nemen óf wil gaan nemen, is het verstandig om de Raad van Advies als smeerolie in te zetten. Ook om de nieuwe ondernemers te leren met welke verantwoordelijkheden de nieuwe rol gepaard gaat.

VIRAAD kan u helpen met de selectie van de juiste leden van de Raad van Advies van een mkb bedrijf én het functioneren daarvan. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in de aanstelling van een Raad van Advies om de toekomst van het bedrijf in harmonie te verzekeren.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *