60% van de 2e generatie gaat failliet

december 15th, 2017 Posted by Geen categorie 0 thoughts on “60% van de 2e generatie gaat failliet”

In het populaire programma “The Profit” op RTLZ probeert topondernemer Marcus Lemonis noodlijdende bedrijven vlot te trekken. Volgens een recente uitzending gaat bij een bedrijfsovername door de 2e generatie uiteindelijk 60 tot 70% van de bedrijven failliet.

Maar daar blijft het niet bij. Van de 3e generatie gaat volgens dezelfde bron niet minder dan 90% failliet!

Dat belooft wat als de babyboomers werkelijk afscheid hebben genomen. In deze wereld van snelle veranderingen een zorgelijk vooruitzicht.

Bijna 85% van de Nederlandse mkb-bedrijven groeit niet meer of krimpt! “Ze zitten vast in hun routine, maar iets wat in het verleden werkte, hoeft tegenwoordig niet per se nog winstgevend te zijn. Ze zien niet wat er verandert aan de wens van hun klant en de manier waarop je daarop kan inspelen met digitale oplossingen”, aldus professor Justin Jansen van de Rotterdam School of Management in een interview in het AD 2 december jl.

Normale bedrijfsvoering is dus al lastig genoeg. Bedrijfsoverdracht mag niet onderschat worden!

Hoofdverantwoordelijk voor een goede overgang naar de volgende generatie, is de huidige generatie en zelfs die heeft zelf al moeite om bij te benen. Indien overtuigd van de kwaliteiten van de opvolger, dient nog steeds georganiseerd te worden dat de nieuwe ondernemer met raad en daad bijgestaan wordt. Vaak door de eerste generatie vanuit een andere rol. Juist ook door een permanente bedrijfsadviesraad welke bedrijf en personen goed kennen en samengesteld uit deskundigen met een strategisch gevoel.

Het ervaren van problemen met anderen is volgens meer dan de helft van alle ondernemers nuttig. (Bron: KvK Onderzoek ‘ondernemers in zwaar weer’, 2017). In datzelfde onderzoek blijkt dat een kwart van de ondernemers vindt dat zij daarmee te lang gewacht hebben.

Ik begrijp dat er nog een taboe is om problemen te bespreken. Menig ondernemer dopt liever de eigen boontjes.

Maar als dan toch het inzicht komt dat steun noodzakelijk is, organiseer dat dan voor lange termijn. Om uit zwaar weer te komen, maar ook om te voorkomen dat men in zwaar weer komt. Bespreek de strategische koers regelmatig met een panel van deskundige vertrouwelingen.

Omring jezelf als ondernemer en de volgende generatie die je opvolgt, met een adviesraad die voorkomt dat het verkeerd afloopt. Voor het samenstellen daarvan, neem contact op met Viraad.

Een gewoon goed business plan

december 1st, 2017 Posted by Geen categorie 0 thoughts on “Een gewoon goed business plan”

Waar gaat een business plan over? Op het web kun je tal van rijtjes vinden van verplichte onderdelen. Samengevat: schrijf over hoe goed jij bent, schrijf over waarom de markt op jou zit te wachten én reken even uit wat je kunt verdienen.  Natuurlijk wel onder voorwaarde dat de financiering rondkomt.

Vervolgens een gelikte presentatie en je kunt aan de slag. Het echte werk begint dan pas!

Het maken van het business plan én het beoordelen ervan door de geldverstrekkers heeft één grote overeenkomst. Dat is dat gedurende dat proces, maken cq. beoordelen, het vertrouwen moet groeien. Beide, toekomstige ondernemer én geldverstrekker, moeten overtuigd raken dat dit kan werken. Dat hetgeen voorgesteld wordt, werkelijk waar zou kunnen zijn.

Daarom mis ik in al die rijtjes over wat er in een business plan moet komen, de vorming van een adviesraad. Want als de ondernemer tijdens zijn ondernemen bijgestaan wordt door deskundige vertrouwelingen, dan zou ik het als financier wel weten. Dan zou ik vertrouwen krijgen!

Grotere bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht zo’n raad vergaande bevoegdheden te geven. Dat hoeft bij kleinere bedrijven niet. Wel de adviserende expertise inzetten, zeg ik. Ik help zelfs zzp-ers met vertrouwelijk advies. In contact met hen en ondernemers van mkb-bedrijven blijkt dat ze zich vaak op zichzelf aangewezen voelen. Dat is anno 2017 helemaal niet meer nodig.

Wil je een business plan (laten) schrijven en daarna ook werkelijk de onderneming goed leiden, neem dan contact op. Met Viraad.

Kvk hulplijn voor ondernemers

november 24th, 2017 Posted by Geen categorie 0 thoughts on “Kvk hulplijn voor ondernemers”

 

Ik begrijp het dat er op dit moment ondernemers zijn die nog ‘zwarte sneeuw’ zien. Hoewel deze tijden veel mogelijkheden bieden, komen de bedreigingen ook van alle kanten. Brexit, sancties, krapte op de arbeidsmarkt, bedrijfsopvolging, technologische ontwikkelingen, concentraties van bedrijven, overmatige betalingstermijnen en diverse andere oorzaken, maken dat menige (kleinere) ondernemer ‘s nachts wakker ligt. Meest treffend in bijgaand krantenartikel vind ik de zinsnede dat ondernemers “het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan”.

Als ondernemer herken ik dat en vind ik ook dat er wat aan gedaan kan worden. Mijn oplossing ligt in regelmatige (strategische) discussies waarin de ondernemer met vertrouwelingen de voeten onder tafel kan steken. De kracht zit in de herhaling van deze sessies, omdat het enerzijds vertrouwd moet zijn en anderzijds de gesprekspartners het bedrijf en de ondernemer goed moeten kennen.

De hulplijn die de Kamer van Koophandel opent voor deze ondernemers is ook een mooi initiatief. Ik hoop alleen dat er tijd en ruimte is om werkelijk eerst tot de kern van de zaak te komen. Ondernemers zijn ermee gediend als er eerst werkelijk gezocht wordt naar de oorzaken van de problemen.