Business plan onderhoud

november 15th, 2017 Posted by Viraad 0 thoughts on “ Business plan onderhoud”

Het maken van een business plan is vaak een noodzakelijk kwaad. Vaak ingegeven door de behoefte aan aanvullende financiering laat de ondernemer zich ertoe verleiden om zijn ideeën eens ‘op papier’ te zetten. Voor menigeen al een hele opgave, waarbij regelmatig een deskundige betrokken wordt die vaker zo’n plan heeft opgesteld.

Ondergetekende is regelmatig betrokken geweest bij het opstellen en presenteren van business plannen. Daar gingen dan strategische (brainstorm) sessies en aanverwante discussies aan vooraf. Ook de standaard elementen als SWOT-analyse, confrontatie matrix, actieplannen, toekomstige organigram, investeringen, omzet-, kosten- en marktaandeelramingen kwamen dan steeds aan de orde. Vervolgens postzegel erop en toesturen naar de kandidaat financier. Met enig geluk kwam het daarna nog af en toe eens uit de la.
(meer…)

Het bedrijfshuwelijk: samen ondernemen

november 1st, 2017 Posted by Viraad 0 thoughts on “Het bedrijfshuwelijk: samen ondernemen”

Veel ondernemers in het mkb voeren het ondernemerschap in teamverband. In dat geval is het eigendom van het bedrijf in handen van meerdere personen. Dat betekent samenwerken in een bedrijfshuwelijk. Vaak is/was dat een bewuste keuze, maar het gebeurt ook dat dit ontstaan is door bijvoorbeeld vererving of echtscheiding.

Om de toekomstige bedrijfsstrategie uit te zetten is alleen al lastig. Binnen het bedrijfshuwelijk dienen de grootaandeelhouders binnen dezelfde onderneming overeenstemming te houden. Dat vraagt veel afstemming en gaandeweg ontstaan vaak (onderhuidse) conflicten hierbij. Dit komt het floreren van het bedrijf vaak niet ten goede. Slimme aandeelhouders in een dergelijke situatie hebben onderling contractueel vastgelegd dat als de spanningen te hoog oplopen, een mediator de boel weer vlot trekt. Dat is een gevoelig politiek spel; vaak in situaties dat besluitvaardigheid geboden is.
(meer…)