Posts tagged "bemiddelen aandeelhouders"

De volgende generatie aandeelhouders en bestuurders

november 23rd, 2017 Posted by Viraad 0 thoughts on “De volgende generatie aandeelhouders en bestuurders”

In veel (jonge) bedrijven is de oorspronkelijke startende ondernemer nog altijd actief. Veel daarvan zijn van de babyboomgeneratie en staan binnenkort voor de keuze op welke wijze het bedrijf zonder hen verder zal gaan. In een aantal gevallen is deze keuze niet gemaakt en dienen erfgenamen dit op te lossen. Is dat werkelijk gewenst?

In de bedrijfsopvolging ontstaat regelmatig de situatie dat het bedrijf eigendom wordt van meerdere personen.  Vaak ook met meerderen actief in het bedrijf. Deze complexe eigendomsverhoudingen en/of verschillende visies op de toekomst van het bedrijf, leiden tot conflicten welke het bedrijf in ernstige problemen kunnen brengen. In korte tijd zie je zo’n bedrijf overgaan van een constructieve naar een destructieve fase. Andere stakehouders hebben dan ongewild het nakijken.

(meer…)

Het bedrijfshuwelijk: samen ondernemen

november 1st, 2017 Posted by Viraad 0 thoughts on “Het bedrijfshuwelijk: samen ondernemen”

Veel ondernemers in het mkb voeren het ondernemerschap in teamverband. In dat geval is het eigendom van het bedrijf in handen van meerdere personen. Dat betekent samenwerken in een bedrijfshuwelijk. Vaak is/was dat een bewuste keuze, maar het gebeurt ook dat dit ontstaan is door bijvoorbeeld vererving of echtscheiding.

Om de toekomstige bedrijfsstrategie uit te zetten is alleen al lastig. Binnen het bedrijfshuwelijk dienen de grootaandeelhouders binnen dezelfde onderneming overeenstemming te houden. Dat vraagt veel afstemming en gaandeweg ontstaan vaak (onderhuidse) conflicten hierbij. Dit komt het floreren van het bedrijf vaak niet ten goede. Slimme aandeelhouders in een dergelijke situatie hebben onderling contractueel vastgelegd dat als de spanningen te hoog oplopen, een mediator de boel weer vlot trekt. Dat is een gevoelig politiek spel; vaak in situaties dat besluitvaardigheid geboden is.
(meer…)