Posts tagged "business plan"

Een gewoon goed business plan

december 1st, 2017 Posted by Geen categorie 0 thoughts on “Een gewoon goed business plan”

Waar gaat een business plan over? Op het web kun je tal van rijtjes vinden van verplichte onderdelen. Samengevat: schrijf over hoe goed jij bent, schrijf over waarom de markt op jou zit te wachten én reken even uit wat je kunt verdienen.  Natuurlijk wel onder voorwaarde dat de financiering rondkomt.

Vervolgens een gelikte presentatie en je kunt aan de slag. Het echte werk begint dan pas!

Het maken van het business plan én het beoordelen ervan door de geldverstrekkers heeft één grote overeenkomst. Dat is dat gedurende dat proces, maken cq. beoordelen, het vertrouwen moet groeien. Beide, toekomstige ondernemer én geldverstrekker, moeten overtuigd raken dat dit kan werken. Dat hetgeen voorgesteld wordt, werkelijk waar zou kunnen zijn.

Daarom mis ik in al die rijtjes over wat er in een business plan moet komen, de vorming van een adviesraad. Want als de ondernemer tijdens zijn ondernemen bijgestaan wordt door deskundige vertrouwelingen, dan zou ik het als financier wel weten. Dan zou ik vertrouwen krijgen!

Grotere bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht zo’n raad vergaande bevoegdheden te geven. Dat hoeft bij kleinere bedrijven niet. Wel de adviserende expertise inzetten, zeg ik. Ik help zelfs zzp-ers met vertrouwelijk advies. In contact met hen en ondernemers van mkb-bedrijven blijkt dat ze zich vaak op zichzelf aangewezen voelen. Dat is anno 2017 helemaal niet meer nodig.

Wil je een business plan (laten) schrijven en daarna ook werkelijk de onderneming goed leiden, neem dan contact op. Met Viraad.

Business plan onderhoud

november 15th, 2017 Posted by Viraad 0 thoughts on “ Business plan onderhoud”

Het maken van een business plan is vaak een noodzakelijk kwaad. Vaak ingegeven door de behoefte aan aanvullende financiering laat de ondernemer zich ertoe verleiden om zijn ideeën eens ‘op papier’ te zetten. Voor menigeen al een hele opgave, waarbij regelmatig een deskundige betrokken wordt die vaker zo’n plan heeft opgesteld.

Ondergetekende is regelmatig betrokken geweest bij het opstellen en presenteren van business plannen. Daar gingen dan strategische (brainstorm) sessies en aanverwante discussies aan vooraf. Ook de standaard elementen als SWOT-analyse, confrontatie matrix, actieplannen, toekomstige organigram, investeringen, omzet-, kosten- en marktaandeelramingen kwamen dan steeds aan de orde. Vervolgens postzegel erop en toesturen naar de kandidaat financier. Met enig geluk kwam het daarna nog af en toe eens uit de la.
(meer…)