Posts tagged "KvK"

Kvk hulplijn voor ondernemers

november 24th, 2017 Posted by Geen categorie 0 thoughts on “Kvk hulplijn voor ondernemers”

 

Ik begrijp het dat er op dit moment ondernemers zijn die nog ‘zwarte sneeuw’ zien. Hoewel deze tijden veel mogelijkheden bieden, komen de bedreigingen ook van alle kanten. Brexit, sancties, krapte op de arbeidsmarkt, bedrijfsopvolging, technologische ontwikkelingen, concentraties van bedrijven, overmatige betalingstermijnen en diverse andere oorzaken, maken dat menige (kleinere) ondernemer ‘s nachts wakker ligt. Meest treffend in bijgaand krantenartikel vind ik de zinsnede dat ondernemers “het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan”.

Als ondernemer herken ik dat en vind ik ook dat er wat aan gedaan kan worden. Mijn oplossing ligt in regelmatige (strategische) discussies waarin de ondernemer met vertrouwelingen de voeten onder tafel kan steken. De kracht zit in de herhaling van deze sessies, omdat het enerzijds vertrouwd moet zijn en anderzijds de gesprekspartners het bedrijf en de ondernemer goed moeten kennen.

De hulplijn die de Kamer van Koophandel opent voor deze ondernemers is ook een mooi initiatief. Ik hoop alleen dat er tijd en ruimte is om werkelijk eerst tot de kern van de zaak te komen. Ondernemers zijn ermee gediend als er eerst werkelijk gezocht wordt naar de oorzaken van de problemen.