Posts tagged "Ondernemen"

Kvk hulplijn voor ondernemers

november 24th, 2017 Posted by Geen categorie 0 thoughts on “Kvk hulplijn voor ondernemers”

 

Ik begrijp het dat er op dit moment ondernemers zijn die nog ‘zwarte sneeuw’ zien. Hoewel deze tijden veel mogelijkheden bieden, komen de bedreigingen ook van alle kanten. Brexit, sancties, krapte op de arbeidsmarkt, bedrijfsopvolging, technologische ontwikkelingen, concentraties van bedrijven, overmatige betalingstermijnen en diverse andere oorzaken, maken dat menige (kleinere) ondernemer ‘s nachts wakker ligt. Meest treffend in bijgaand krantenartikel vind ik de zinsnede dat ondernemers “het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan”.

Als ondernemer herken ik dat en vind ik ook dat er wat aan gedaan kan worden. Mijn oplossing ligt in regelmatige (strategische) discussies waarin de ondernemer met vertrouwelingen de voeten onder tafel kan steken. De kracht zit in de herhaling van deze sessies, omdat het enerzijds vertrouwd moet zijn en anderzijds de gesprekspartners het bedrijf en de ondernemer goed moeten kennen.

De hulplijn die de Kamer van Koophandel opent voor deze ondernemers is ook een mooi initiatief. Ik hoop alleen dat er tijd en ruimte is om werkelijk eerst tot de kern van de zaak te komen. Ondernemers zijn ermee gediend als er eerst werkelijk gezocht wordt naar de oorzaken van de problemen.

Raad van Advies de logische vervolgstap

november 22nd, 2017 Posted by Viraad 0 thoughts on “Raad van Advies de logische vervolgstap”

Menig ondernemer is vanuit ‘de schuur’ met het bedrijf gestart en heeft snel het bestaansrecht opgebouwd.  De ondernemer pioniert jaren daarna nog zelf met de hulp van familie of bekenden.

Regelmatig valt me daarbij op dat de selectie van deze kring van deskundigen meer berust op toevalligheden (familie- of zakenrelatie) dan op werkelijke inbreng van expertise. Niet voor het eerst bemerkt menige ondernemer dat zijn kring van deskundigen hun plafond bereikt hebben en niet meer met de ondernemer/onderneming mee kunnen groeien.
(meer…)

De volgende stap!

november 19th, 2017 Posted by Geen categorie 0 thoughts on “De volgende stap!”

Als ondernemer is het lastig om het richtingsgevoel vast te houden. De veelvuldige berichtgeving in de media over de ontwikkelingen in allerlei delen in de wereld, maakt het lastig om te filteren wat interessant is voor het eigen bedrijf. Ook het leggen van verbanden is complex. Wat betekent de aandacht voor de plastic soep in onze oceanen voor jouw bedrijf? Welke invloed heeft de toename van de gemiddelde leeftijd in Nederland? Binnen welke periode worden huizen voortaan 3D geprint?

(meer…)