Viraad

Ondernemers helpen bij het ondernemen

Ondernemer(s) starten een bedrijf vanuit hun eigen belangstelling, expertise en vaardigheden. Lange tijd bewijst de verdere ontwikkeling van ondernemerskwaliteiten, vervolgens het bestaansrecht van het bedrijf. Veelal doen ondernemers dat op eigen kracht. Vaak ook ondersteund door gezin, familie en vrienden.

Op dit traject lopen ondernemers vervolgens tegen de eigen beperkingen en/of die van de omstanders aan. Op cruciale momenten blijkt binnen deze groep onvoldoende kennis en ervaring.

VIRAAD kan de ondernemer dan wel verder helpen.

Enerzijds door coaching van een bedrijfskundige professional. Dat kan door persoonlijke ontmoeting(en), maar ook op afstand via telefoon, Skype, mail, e.d. Wij zijn er als de ondernemers ons nodig hebben.

Vervolgens helpt VIRAAD vaak met het vormen van een Raad van Advies. Een vaste groep van professionals die de ondernemer bijstaan bij de besluitvorming rondom de ontwikkeling van het bedrijf. VIRAAD helpt u de juiste professionals zoeken en evalueert regelmatig of de samenstelling van de Raad van Advies nog de juiste is.

Indien u hulp nodig heeft op cruciale momenten van uw ondernemersbestaan óf serieus overweegt om een permanent klankbord van deskundigen in te stellen, neem dan contact op met VIRAAD. Naast een professionele ondersteuning bieden wij onze ondernemerservaring op tal van onderwerpen, zoals liquiditeit, financiering, management, marketing, strategie, fusies, overnames, (dreigende) faillissementen en doorstart, innovatie, etc.

Ondernemers verder helpen bij het ondernemen

Veel ondernemers winnen extern bedrijfskundig advies in op het moment dat men tegen de grenzen van de eigen kennis en vaardigheden loopt óf geconfronteerd worden met specifieke bedrijfs- of persoonlijke omstandigheden. Ook verschil van inzicht tussen aandeelhouders onderling, brengt ondernemers tot het consulteren van externe (onpartijdige) deskundigen

VIRAAD biedt ondersteuning in al deze gevallen. Recente vraagstellingen hadden betrekking op:

  • Bemiddelen tussen meerdere aandeelhouders
  • Overlijden oprichter
  • Voorgenomen fusie
  • Dreigend faillissement en doorstart
  • Ontwikkelen nieuwe bedrijfsstrategie
  • Overname / verkoop gereed maken van het bedrijf
  • Openen buitenlandse vestiging
  • Betreden nieuwe markt

 

In al deze gevallen is door VIRAAD een bedrijfskundig adviestraject gestart, waarbij in eerste instantie één op één met de ondernemer(s) naar de case gekeken is. Grotendeels door (meerdere) bedrijfsbezoeken, maar ook door ondersteuning via mail, Skype en/of telefonische gesprekken.

Ondernemersweg en stakehoudersplan

Veelal is vervolgens een Raad van Advies ingesteld. Deze groep van deskundigen is voor de ondernemer(s) een vraagbaak tijdens de besluitvorming op de ondernemersweg. De ondernemer kan er terecht met bedrijfskundige vraagstukken, alsmede met de wijze waarop de persoonlijke doelen gerealiseerd kunnen worden.

VIRAAD staat erom bekend dat het de mensen kan bieden waarmee samen het business plan gemaakt en/of beoordeeld kan worden. Bovenal echter kijken wij breder. Samen met de ondernemer/ aandeelhouders maken wij het stakehouders- of masterplan, waarin beschreven wordt welke doelen de betrokkenen nastreven met de onderneming. Typische onderwerpen daarin zijn verwachte rendement, verkooptermijn bedrijf, opvolging/ inpassing nieuwe generatie, etc.

IMG_5120

Ondernemers echt helpen bij ondernemen

Er is waarschijnlijk een directe aanleiding waarom u op zoek bent naar ondersteuning in het ondernemerschap. Laten we het daar dan ook eerst over hebben.

VIRAAD heeft diverse bedrijfskundige trajecten uitgevoerd en wil allereerst behulpzaam zijn indien er knelpunten zijn die niet langer kunnen wachten. Wij duiken er samen met u in en kijken hoe we snel de zaken weer op de rit kunnen krijgen. Vervolgens onderzoeken we op welke wijze we in de toekomst problemen voor kunnen blijven.

Bent u op zoek naar bedrijfskundige sparringpartner(s)? Dan bent u bij ons aan het goede adres! Wij bieden bedrijfskundige kennis en ervaring door persoonlijke ontmoetingen en/of ondersteuning op afstand. Door koppeling met één expert óf een groep van experts die zich inleven in de situatie van bedrijf en ondernemer(s).

Neem contact op met VIRAAD op telefoonnummer 06-10748093, vul het contactformulier in op deze website of stuur ons een mail op contact@viraad.nl.

Ondernemers die geholpen willen worden bij ondernemen

 Wie helpt ondernemers bij ondernemen

VIRAAD is een organisatie welke bestaat uit bedrijfskundige deskundigen. Door studie en een ruime werkervaring zijn wij experts op verschillende deelgebieden van het ondernemen. Wij gebruiken deze expertise voor bedrijfskundige coaching van ondernemers, alsmede door het samenstellen van Raden van Advies binnen ondernemingen ter ondersteuning van die ondernemers.

Hoewel wij ook kunnen helpen bij urgente situaties, zoekt VIRAAD vaak naar structuren welke de ondernemers een permanent klankbord bieden op de ondernemersweg. Dat doen we vaak door het instellen van een Raad van Advies waarin één of meerdere deskundigen plaats hebben. Ook evalueert VIRAAD regelmatig met de ondernemer de samenstelling en het functioneren van de Raad van Advies en past de werkwijze aan en/of vervangt leden.

Onze deskundigen hebben ervaring als ondernemer, algemeen directeur/CEO, lid als Raad van Advies (RvA) én lid van Raad van Commissarissen (RvC). Ze hebben zelf gewerkt of werken nog als algemeen directeur welke verantwoording aflegt aan een RvC én als toezichthouder binnen een RvC. Als lid van een RvA hebben zij meerdere ondernemers geholpen.

Daarnaast hebben onze deskundigen ervaring in velerlei situaties. De lijst is te lang om hier geheel te vermelden, maar het betreft onder andere bedrijfsplannen maken, liquiditeitsbeheersing, innovatie, bedrijfsorganisatie en –management, bedrijfsopvolging, bedrijfsovernames, verkoop gereed maken van bedrijven, fusies, faillissementen, doorstarts, etc.

Contact

Voor contact met VIRAAD kunt u per mail contact opnemen door een mail te sturen naar: contact@viraad.nl. U kunt ons ook bellen op 06-10748093.

Scheepswerfkade 61
9503 PC  Stadskanaal